1. Dejte nálepku na požadovanou polohu stěny a krycí malířskou páskou přelepte nálepku středem vodorovně. Při nálepce více do šířky přelepte krycí pásku svisle přes samolepku.

2. Odstraňte dva špičkové proužky krycí pasky a sloupněte vrchní vrstvy (aplikační pásku) směrem k sobě, odstraníte samolepku z podkladu papíru.


3. Odstraňte podkladovou vrstvu samolepky v polovině a snažte se, aby se lepící strana samolepky nedotkla stěny v této fázi. Po té samolepku přilepujte na zeď od středu samolepky.

4. Nyní z nálepky  pomocí stěrky pod úlem 45 stupňů vytlačte vzduch směrem ven.

5. Vzhledem k tomu, že horní polovina samolepky je již přilepena na stěnu  odstraňte střední krycí pásku a aplikujte dolní polovinu stejným způsobem, jako jste udělali na vrchní část.

6. Stírejte samolepku po celé ploše, aby jste se ujistili, že je pořádně přilepená ke zdi.

7. Pomalu odlepujte přenosnou folií pod úhlem 180°. V  případě, že se nedaří samolepku zanechat na zdi, většinou jsou to menší plochy samolepky se vracejte zpět a přitlačujte stěrkou nebo nehtem dokud se samolepka nepřilepí na stěnu.